רוקדת

Translation
dances, is dancing, dance
הילדה
the girl is
the girl
רוקדת
is dancing
dances
dance
.
The girl dances.
2 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.