שונאת

Translation
hates, hate
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.