שלה

Translation
her, hers, its
הברווז
הברווזשלה
her duck
the duck
the drake
שלה
הברווזשלה
her duck
her
hers
its
שותֶה
is drinking
drinking
drinks
מים
water
.
Her duck is drinking water.
8 Comments
הילד
the boy is
the boy
the child
שלה
her
hers
its
אוכל
is eating
eating
eats
ארוחת
ארוחתצהריים
lunch
צהריים
ארוחתצהריים
lunch
noon
.
Her boy is eating lunch.
4 Comments
זה
this
that
it
שלה
hers
its
her
.
This is hers.
7 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.