שלושים

Translation
thirty
שלושים
שלושיםוארבעה
thirty four (masc.)
thirty
וארבעה
שלושיםוארבעה
thirty four (masc.)
and four (masc.)
דגים
fish (plural)
שוחים
are swimming
swim
כאן
here
!
Thirty four fish are swimming here.
3 Comments
שלושים
שלושיםוחמש
thirty five (fem.)
thirty
וחמש
שלושיםוחמש
thirty five (fem.)
and five
או
or
שלושים
שלושיםושתיים
thirty two (fem.)
thirty
ושתיים
שלושיםושתיים
thirty two (fem.)
and two
?
Thirty five or thirty two?
3 Comments
שלושים
שלושיםוחמש
thirty five (fem.)
thirty
וחמש
שלושיםוחמש
thirty five (fem.)
and five
או
or
שלושים
שלושיםושתיים
thirty two (fem.)
thirty
ושתיים
שלושיםושתיים
thirty two (fem.)
and two
?
Thirty five or thirty two?
3 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.