שמחר

Translation
that tomorrow
הקברניט
the captain
חושב
thinks
is thinking
thinking
שמחר
that tomorrow
יום
יוםרביעי
Wednesday
day
a day
רביעי
יוםרביעי
Wednesday
.
The captain thinks that tomorrow is Wednesday.
4 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.