תכשיטים

Translation
jewelry
נשים
women
עונדות
עונדותתכשיטים
are wearing jewelry
wear jewelry
תכשיטים
עונדותתכשיטים
are wearing jewelry
wear jewelry
jewelry
.
Women wear jewelry.
10 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.