Duolingo
Site language:English
Get started

kovács

Translation

Kovács (name), smith

Kovács
János
egy
nagyon
rossz
ember
.

János Kovács is a very bad person.

3 Comments

A
nevem
János
.
Kovács
János
.

My name is János. János Kovács.

4 Comments

Kovácsék
merre
utaznak
?

Where is the Kovács family travelling?

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started