Duolingo
Site language: English
Get started

íosfaidh

Translation

will eat

Ólfaidh
caife
agus
íosfaidh
bricfeasta
sa
chaifé
.

I will drink coffee and I will eat breakfast in the café.

5 Comments

Íosfaidh
siad
iasc
agus
glasraí
sa
bhialann
.

They will eat fish and vegetables in the restaurant.

4 Comments

An
íosfaidh
seacláid
ag
an
gcóisir
?

Will you eat chocolate at the party?

6 Comments
Show More Sentences
Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.