Irish
lúnasa
English
August

Example sentences

WordExampleTranslation
lúnasaExampleIs iad mí Lúnasa, mí Mheán Fómhair agus mí Dheireadh Fómhair míonna an fhómhair.TranslationAugust, September and October are the autumn months.
Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.