Irish

méarchlár

English
keyboard

Example sentences

WordExampleTranslation
méarchlárExampleChaill sí an ríomhaire ach tá an méarchlár fós aici.TranslationShe lost the computer but she still has the keyboard.
Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.