Duolingo
Site language: English
Get started

oráiste

Translation

orange, an orange

Itheann
an
páiste
oráiste
agus
léann
nuachtán
.

The child eats an orange and she reads a newspaper.

3 Comments

Ólaim
fíon
agus
ithim
oráiste
.

I drink wine and I eat an orange.

5 Comments

Itheann
siad
oráiste
agus
úll
.

They eat an orange and an apple.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started