Irish

páipéar

English
paper

Example sentences

WordExampleTranslation
páipéarExampleLéann na buachaillí an páipéar.TranslationThe boys read the paper.
Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.