Duolingo
Site language: English
Get started

spáinn

Translation

Spain

Labhraíonn
daoine
Spáinnis
sa
Spáinn
agus
labhraíonn
siad
Béarla
i
Sasana
.

People speak Spanish in Spain and they speak English in England.

3 Comments

Úsáidtear
an
euro
sa
Spáinn
.

The euro is used in Spain.

An
Spáinn
.

Spain.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started