Duolingo
Site language: English
Get started

piangi

Translation
(you) cry, (you) mourn (for), (you) grieve for
Conjugation of piangere
Perché
piangi
?
Why do you cry?
33 Comments

All conjugations of piangere


PersonPresentRemote PastFuture
iopiangopiansipiangerò
tupiangipiangestipiangerai
lui/leipiangepiansepiangerà
noipiangiamopiangemmopiangeremo
voipiangetepiangestepiangerete
loropiangonopianseropiangeranno
Show more tenses →
Learn Italian in just 5 minutes a day. For free.