Duolingo
Site language: English
Get started

hashkʼaan

Translation

a banana, bananas, banana

Hashkʼaan
dóó
azeeʼdíchʼííʼ
yishą́
.

I am eating a banana and a chili.

Hashkʼaan
dóó
didzétsoh
yishą́
.

I am eating a banana and a peach.

Hashkʼaan
yishą́
.

I am eating a banana.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started