Duolingo
Site language: English
Get started

aksent

Translation

accent

Jeg
har
en
norsk
aksent
når
jeg
snakker
engelsk
.

I have a Norwegian accent when I speak English.

Han
snakker
med
aksent
.

He speaks with an accent.

Jeg
har
en
norsk
aksent
når
jeg
snakker
engelsk
.

I have a Norwegian accent when I speak English.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started