Duolingo
Site language: English
Get started

bære

Translation

carry

Jeg
klarer
ikke
å
bære
disse
bøkene
.

I am not able to carry these books.

Ikke
kjøp
mer
enn
du
kan
bære
.

Don't buy more than you can carry.

Kunnskap
er
ikke
tungt
å
bære
.

Knowledge is not heavy to carry.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started