Duolingo
Site language: English
Get started

elske

Translation

love

Jeg
vil
elske
deg
,
hver
dag
og
hver
natt
.

I want to love you, every day and every night.

Noen
ganger
er
du
vanskelig
å
elske
.

Sometimes, you are difficult to love.

Jeg
kan
ikke
elske
noen
andre
enn
deg
.

I cannot love anyone other than you.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started