Duolingo
Site language: English
Get started

får

Translation

may, gets, get

Denne
musikken
får
meg
til
å
føle
meg
ung
igjen
.

This music makes me feel young again.

Datamaskiner
får
meg
til
å
kaste
opp
.

Computers make me puke.

Kvinnen
får
en
hest
av
mannen
sin
.

The woman gets a horse from her husband.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started