Duolingo
Site language: English
Get started

geværet

Translation
the rifle
Jeg
bruker
geværet
for
å
skyte
dyr
i
skogen
.
I use the rifle to shoot animals in the woods.
Hun
tok
geværet
og
skjøt
tre
ganger
.
She took the rifle and shot three times.
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.