Duolingo
Site language: English
Get started

gitt

Translation

given, been giving

Hun
hadde
gitt
bort
alle
bøkene
sine
og
flyttet
til
Sør
-
Afrika
.

She had given away all her books and moved to South Africa.

Bonden
hadde
gitt
alle
dyrene
friskt
vann
.

The farmer had given all the animals fresh water.

Kjæresten
min
hadde
gitt
søsteren
sin
en
gul
veske
.

My girlfriend had given her sister a yellow bag.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started