Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. i etterkant

i etterkant

Translation

I
etterkant
av
uværet
hadde
vi
ingenting
å
spise
.

In the wake of the storm, we had nothing to eat.

De
grunnla
unionen
i
etterkant
av
krigen
.

They founded the union in the wake of the war.

Jeg
var
redd
i
etterkant
av
drapet
.

I was afraid in the wake of the murder.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started