Duolingo
Site language: English
Get started

kjærlighet

Translation

love

Tror
du
livet
etter
kjærlighet
?

Do you believe in life after love?

Hva
har
kjærlighet
med
det
å
gjøre
?

What's love got to do with it?

Det
var
et
løfte
om
kjærlighet
.

It was a promise of love.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started