Duolingo
Site language: English
Get started

kjøkken

Translation

kitchen

Fra
vinduet
ved
bordet
ser
jeg
rett
inn
i
naboens
kjøkken
.

From the window by the table I see right into the neighbor's kitchen.

Vi
har
et
blått
kjøkken
med
hvite
skap
.

We have a blue kitchen with white cupboards.

Hvorfor
er
det
et
hull
i
kjøkkendøra
?

Why is there a hole in the kitchen door?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started