Duolingo
Site language: English
Get started

kjøpe

Translation

buy, purchase

Jeg
vil
kjøpe
mer
,
men
jeg
har
ikke
nok
penger
.

I would like to buy more, but I do not have enough money.

Hun
spiser
brødet
uten
å
kjøpe
det
.

She is eating the bread without buying it.

Vil
du
kjøpe
de
gamle
sokkene
mine
?

Do you want to buy my old socks?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started