Duolingo
Site language: English
Get started

kjøre

Translation

drive, ski

Bestefar
liker
ikke
å
kjøre
motorveien
.

Grandpa does not like driving on the motorway.

Vil
du
kjøre
til
butikken
?

Do you want to drive to the store?

Kan
du
kjøre
oss
i
morgen
?

Can you drive us tomorrow?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started