Duolingo
Site language: English
Get started

kjenner

Translation

know, do ... know, does ... know

Jeg
kjenner
ikke
igjen
noen
av
dem
.

I do not recognize any of them.

Du
kjenner
meg
ikke
,
men
jeg
kjenner
deg
.

You do not know me, but I know you.

Kjenner
du
svogeren
min
?

Do you know my brother-in-law?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started