Duolingo
Site language: English
Get started

kjent

Translation

known, well-known, familiar

Jeg
har
bare
kjent
henne
i
en
uke
,
men
hun
er
mitt
livs
kjærlighet
.

I have only known her for a week, but she is the love of my life.

Vær
stille
mitt
hjerte
.
Du
har
kjent
verre
enn
dette
.

Be still my heart. You have known worse than this.

Vi
har
kjent
hverandre
siden
vi
var
barn
.

We have known each other since we were children.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started