Duolingo
Site language: English
Get started

kjente

Translation

felt, knew, well-known

Heldigvis
kjente
han
meg
igjen
fra
konferansen
.

Luckily, he recognized me from the conference.

Jeg
kjente
deg
nesten
ikke
igjen
.

I almost did not recognize you.

Han
kjente
henne
igjen
.

He recognized her.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started