Duolingo
Site language: English
Get started

matte

Translation

math, rug, mat

Foretrekker
du
å
lære
om
matte
eller
språk
?

Do you prefer learning about math or languages?

Matte
var
aldri
mitt
sterkeste
fag
.

Math never was my strongest subject.

Jentene
liker
å
lære
om
matte
.

The girls like learning about math.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started