Duolingo
Site language: English
Get started

opplevelsen

Translation

the experience

Jeg
snakker
om
opplevelsen
av
kjærlighet
.

I am talking about the experience of love.

skal
vi
prøve
å
endre
opplevelsen
.

Now we will try to change the experience.

Opplevelsen
varer
ikke
lenge
.

The experience does not last a long time.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started