Duolingo
Site language: English
Get started

rett og slett

Translation

simply, just, plainly

Det
blir
rett
og
slett
ikke
bedre
enn
dette
!

It simply does not get better than this!

Metoden
fungerer
rett
og
slett
ikke
.

The method simply does not work.

Det
går
rett
og
slett
ikke
an
.

It is simply not possible.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started