Duolingo
Site language: English
Get started

sjeldnere

Translation

less often, more seldom, rarer

Dette
kortet
er
sjeldnere
.

This card is rarer.

Det
er
ikke
sjeldent
som
du
kanskje
tror
.

It is not as rare as you may think.

Han
prøvde
å
selge
meg
en
sjelden
mynt
.

He tried to sell me a rare coin.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started