Duolingo
Site language: English
Get started

skje

Translation

spoon, happen

Alt
kan
skje
i
livet
,
spesielt
ingenting
.

Everything can happen in life, especially nothing.

Slike
ting
kommer
ikke
til
å
skje
uansett
.

Things like that are not going to happen anyway.

Ingen
vet
hva
som
kommer
til
å
skje
.

Nobody knows what is going to happen.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started