Duolingo
Site language: English
Get started

spørre

Translation

ask

Du
kan
spørre
meg
og
jeg
kan
svare
deg
.

You can ask me and I can answer you.

Hva
vil
du
spørre
meg
om
?

What do you want to ask me about?

Vi
kan
spørre
naboene
.

We can ask the neighbors.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started