Duolingo
Site language: English
Get started

tospråklig

Translation

bilingual

Jeg
er
tospråklig
,
men
jeg
kan
ikke
engelsk
.

I am bilingual, but I cannot speak English.

Er
du
tospråklig
?

Are you bilingual?

Hun
er
tospråklig
.

She is bilingual.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started