Duolingo
Site language: English
Get started

å

Translation

to

Morfar
liker
å
være
ute
i
naturen
.

My grandfather likes being out in nature.

Jeg
pleier
å
tur
søndager
.

I usually go for a walk on Sundays.

Mannen
min
pleier
å
lage
middag
.

My husband usually makes dinner.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started