Duolingo
Site language: English
Get started

fjorten

Translation
fourteen
Samtlige
av
de
fjorten
mennene
har
skjegg
.
All of the fourteen men have beards.
Sønnen
min
er
fjorten
år
gammel
.
My son is fourteen years old.
Det
tar
fjorten
timer
.
It takes fourteen hours.
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.