Duolingo
Site language: English
Get started

skjedde

Translation

happened

Det
skjedde
da
jeg
var
ung
.

It happened when I was young.

Når
skjedde
det
egentlig
?

When did it actually happen?

Hva
skjedde
?

What happened?

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.