Duolingo
Site language: English
Get started

tilgir

Translation

forgive, forgives

Tilgi
oss
vår
skyld
,
som
vi
også
tilgir
våre
skyldnere
.

Forgive us our debts, as we too forgive our debtors.

De
tilgir
oss
aldri
.

They never forgive us.

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.