Duolingo
Site language: English
Get started

ćwiczyć

Translation

exercise, practise, work out

Ćwiczę
raz
w
tygodniu
.

I exercise once a week.

4 Comments

Będziesz
silny
jeśli
będziesz
ćwiczyć
.

You will be strong if you exercise.

Gdybym
ćwiczył
więcej
,
byłbym
silniejszy
.

If I exercised more, I would be stronger.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started