Duolingo
Site language: English
Get started

żadni

Translation

no, any, none

Nie
pracują
tu
żadni
mężczyźni
.

No men work here.

4 Comments

Nie
pracujemy
z
żadnymi
artystami
.

We do not work with any artists.

8 Comments

Nie
znam
żadnych
prawników
.

I do not know any lawyers.

21 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started