Duolingo
Site language: English
Get started

żeby

Translation

to, in order to

Potrzebujemy
szacunku
,
żeby
zmienić
nasze
społeczeństwo
.

We need respect to change our society.

2 Comments

Nie
znalazłem
odwagi
,
żeby
to
zrobić
.

I did not find the courage to do it.

2 Comments

Potrzebujemy
szacunku
,
żeby
zmienić
nasze
społeczeństwo
.

We need respect to change our society.

2 Comments
Show More Sentences
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.