Duolingo
Site language: English
Get started

będąc

Translation

(while) being

Będąc
lekarzem
mogę
pomagać
ludziom
.

Since I am a doctor, I can help people.

0 Comments

Nie
możesz
pracować
będąc
zmęczonym
.

You cannot work when you are tired.

6 Comments

Czuję
się
dobrze
będąc
przy
tobie
.

I feel good when I am with you.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started