Duolingo
Site language: English
Get started

częściej

Translation

more often

Mój
brat
podróżuje
częściej
niż
ja
.

My brother travels more often than I.

5 Comments

Powinniśmy
robić
to
częściej
.

We should do it more often.

17 Comments

Mój
brat
podróżuje
częściej
niż
ja
.

My brother travels more often than I.

5 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started