Duolingo
Site language: English
Get started

czterdzieści

Translation

forty

Restauracja
ma
czterdzieści
patelni
.

The restaurant has forty pans.

13 Comments

Mój
przyjaciel
ma
czterdzieści
książek
.

My friend has forty books.

5 Comments

Czterdzieści
,
pięćdziesiąt
,
sześćdziesiąt

Forty, fifty, sixty

11 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started