Duolingo
Site language: English
Get started

czytałbym

Translation

(I masc) would be reading

Czytałbym
twoją
książkę
,
ale
muszę
pracować
.

I would be reading your book, but I have to work.

4 Comments

Czytalibyśmy
gazety
,
gdybyśmy
mieli
więcej
czasu
.

We would be reading newspapers if we had more time.

2 Comments

Czytałbym
twoją
książkę
,
ale
muszę
pracować
.

I would be reading your book, but I have to work.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started