dwadzieścia

Translation
twenty
Siedemnaście
seventeen
,
osiemnaście
eighteen
,
dziewiętnaście
nineteen
,
dwadzieścia
twenty
Seventeen, eighteen, nineteen, twenty
11 Comments
Siedemnaście
seventeen
,
osiemnaście
eighteen
,
dziewiętnaście
nineteen
,
dwadzieścia
twenty
Seventeen, eighteen, nineteen, twenty
11 Comments
Dzień
day
daytime
ma
(he/she/it) has
(he/she/it) has got
dwadzieścia
twenty
cztery
four
godziny
hours
hour
.
A day has twenty-four hours.
Show More Sentences
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.