Duolingo
Site language: English
Get started

dwadzieścia

Translation

twenty

Siedemnaście
,
osiemnaście
,
dziewiętnaście
,
dwadzieścia

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty

11 Comments

Siedemnaście
,
osiemnaście
,
dziewiętnaście
,
dwadzieścia

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty

11 Comments

Dzień
ma
dwadzieścia
cztery
godziny
.

A day has twenty-four hours.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started