Duolingo
Site language: English
Get started

dziesięć

Translation

ten

Mam
mniej
więcej
dziesięć
koszul
.

I have more or less ten shirts.

10 Comments

Mam
dziesięć
przedmiotów
.

I have ten objects.

3 Comments

Osiem
,
dziewięć
,
dziesięć

Eight, nine, ten

12 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started